Foireann an Tionscadail / Project Team

Dáirine Ní Mheadhra stiúrthóir ealaíne / artistic director 
Pauline Ashwood bainisteoir tionscadail / project manager

Ashkan Behzadi, Linda Buckley, Ann Cleare, Raymond Deane, Deirdre Gribbin, Andrew Hamilton, John Kinsella, Ryan Molloy, Jonathan Nangle, Ailís Ní Ríain, Kevin O’Connell, Anna Pidgorna, Fuhong Shi, Garrett Sholdice, Ana Sokolović, Oscar Strasnoy, & Jennifer Walshe cumadóirí / composers

Colm Breathnach, Michael Davitt, Aimheirgin Glúngheal, Michael Hartnett, Pearse Hutchinson, Aifric Mac Aodha, Máthair Dhiarmaid Mhic Cárthaigh, Myles na gCopaleen, Caitríona Ní Chléirchín, Eibhlín Dubh Ní Chonaill, Nuala Ní Chonchúir, Nuala Ní Dhomhnaill, Ailbhe Ní Ghearbhuigh, Doireann Ní Ghríofa, Micheál Ó Cuaig, Máirtín Ó Direáin, Peadar Ó Doirnín, Maghnus Ó Domhnaill, Cathal Ó Searcaigh, Eoghan Ó Tuairisc, Jennifer Walshe, & filí anaithnid (anonymous poets) filí & údair / poets & authors

Alan Titley comhairleoir litríochta & cóiriú nua-Ghaeilge / literary advisor & modern Irish adaptations
Bríd Ní Ghruagáin comhairleoir teangan, tras-scríbhneoir IPA & aistriúcháin focal ar fhocal / language advisor, IPA transcriber & word-for-word translations
Mary Ó Gruagáin aistritheoir scóir / score translator
Garrett Sholdice eagarthóir scóir & idirchaidreamh suíomh gréasáin / score editor & website liaison
Sebastian Adams & Aran O’Grady cóipeálaithe scór / score copyists

Anna Devin, Daire Halpin, Magali Simard-Galdès, Rachel Kelly, Robin Tritschler & Gavan Ring amhránaithe / singers
John Hess & Louise Thomas pianódóirí / pianists
Dáirine Ní Mheadhra léiritheoir taifeadta amhráin / producer of the song recordings
David Stalling innealtóir taifeadta, measctha agus máistrithe (na n-amhrán) / recording, mixing and mastering engineer (for songs)

Sinéad Ní Uallacháin, Seán T. Ó Meallaigh, Micheál Ó Gruagáin & Bríd Ní Ghruagáin aisteoirí taifid labhartha / spoken word recording actors
Steve McGrath innealtóir fuaime taifid labhartha / spoken word recording sound engineer
Bríd Ní Ghruagáin léiritheoir taifid labhartha / spoken word recording producer

Evonne Ferguson, Jonathan Grimes & Linda O'Shea Farren foireann Ionaid Cheoil Chomhaimseartha na hÉireann/  Contemporary Music Centre team
Annertech dearthóirí gréasáin / web designers

Mary Folan poiblitheoir / publicist
Marshall Light Studio griangrafadóireacht / photography

Buíochas ó chroí le: / Heartfelt thanks to:
Karen Campbell, Niamh Campbell, Ellen Cranitch, Imelda Dervin, Rosemary Elliott, Cathy Elliott, Rachel Goodwin, Sabine Hirsohn, Eibhlín de Paor, Doireann Ní Bhriain, Eibhlín Nic Dhonncha, Micheál Ó Conghaile, Micheál Ó Fearraigh & Conor Walsh; Deborah Kelleher & Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann (Royal Irish Academy of Music); Rev. Iain Jamieson & Teampall Pheadair, Droichead Átha (St. Peter’s Church of Ireland, Drogheda)